Bli med i et
kompetanserikt
fellesskap

Velkommen til et unikt kompetansefellesskap, for deg som ønsker ny inspirasjon, faglig påfyll og gode sparringspartnere som forstår din hverdag.

HR-NETTVERK

HR-
nettverket

L&D-
nettverket

Nye nettverk
i 2023

Hva får du i nettverket?

Velkommen til et digitalt kompetansenettverk og en helt unik medlemsportal for deg som jobber med HR-relaterte oppgaver i en virksomhet. Som medlem i Leonda HR-nettverket vil du få ny inspirasjon, faglig påfyll og unike sparringspartnere innenfor ditt fagområde.

Vi tilbyr månedlige møter på digital plattform. Tanken er at nettverket skal fungerer like bra uansett hvor du bor i landet. I dag har vi medlemmer fra Senja i Nord til Kristiansand i Sør, men vi har definitivt litt mer å gå på når det gjelder geografisk spredning. De fleste medlemmene kommer fra Østlandsområdet eller fra Bergen. Vi ønsker oss flere medlemmer fra hele landet, og ikke minst er det fortsatt en god del å gå på før vi strekker oss opp til de nordligste områdene i vårt langstrakte land.

Også våre medlemmer på Østlandet setter stor pris på muligheten til å kunne gjennomføre effektive nettverksmøter uten reisetid på digital plattform, og nettverksbygging digitalt fungerer overraskende bra ifølge medlemmene. For de som ønsker seg fysiske treff tilbyr vi den årlige nettverkskonferansen (link til Kajabi) og noen få fysiske treff i året i Oslo eller Lillestrøm.

Medlemskapet er personlig, fordi det handler om nettverksbygging, relasjoner og læring på tvers av organisasjoner. Deltakerne kommer fra små og store organisasjoner, og fra offentlig og privat sektor. Sammen skaper vi en verdifull læringsarena med rom for refleksjon, innsikt og erfaringsdeling i et kompetanserikt faglig fellesskap.

Hos Leonda får du muligheten til å møte og lære av andre som jobber med det samme som deg. I nettverket møter du rause mennesker som er villig til å dele og er åpen for nye erfaringer. Det er en veldig sterk læringskultur i nettverket, en unik mulighet for alle som liker å lære nye ting, og spesielt for deg som liker nettverksbygging og sosiale læringsarenaer.

Vil du ha beskjed neste gang vi åpne for nye medlemmer?

Da kan du registrere deg på vår interessentliste her.

HR-NETTVERKET

Dette er nettverket er for deg som jobber med HR fra a til å, enten du jobber som HR-leder, Business Partner eller HR-rådgiver i en virksomhet. Her tar vi opp temaer fra hele HR-feltet, med utgangspunkt i deltakernes egne ønsker. Hvis du er nysgjerrig på hva som er typiske temaer på nettverksmøtene, kan du lese mer om dette her på nettsiden.

HR-nettverket møtes en onsdag i måneden fra kl. 12:00 – 13:30 på digital plattform (Teams). Det er ingen møteplikt, du kan bli med så ofte du vil, men du får selvsagt mer ut av nettverket om du blir med på møtene. Det er ofte en faglig presentasjon fra en i nettverket på medlemsmøtene. Denne blir tatt opp på video og lagt ut i en egen medlemsportal, der du også kan få tilgang til presentasjonsmateriell og fagstoff fra tidligere møter.

Det er vanligvis 15-20 deltakere på hvert nettverksmøte, og vi kan by på god stemning, høyt engasjement og en fantastisk delingskultur. Dette er arenaen for deg som ønsker å bidra til å løfte andre, samtidig som du får ta del i verdifullt innhold og inspirasjon fra andre som jobber med det samme som deg.

Vi arrangerer også 2-3 fysiske treff gjennom året, dette sammen med deltakerne i L&D-nettverket. Du kan lese mer om felles nettverksmøter her.

Referanser fra HR-nettverket

Gjennom HR-nettverket har Anne Lise ledet en kompetent gjeng på en meget bra måte. Om det skjer ved fysiske samlinger eller digitale møter skiller ikke kvaliteten og utbyttet av møtene. Hun er strukturert med tanke på innhold og gjennomføring, er en dyktig fasilitator, og har tung faglig kompetanse og spennende erfaringer å bidra med. Anne Lise har som leder av flere HR-nettverk gjort meg til en bedre HR-leder. Hun introduserte meg for modeller og teorier som styrket min kompetanse. Deltagelse i nettverk er en glimrende arena for å få faglig påfyll, lære av andres erfaringer og få jobbet med utfordringer i egen rolle hvor de andre kan komme med innspill, forslag til løsninger og være en heia-gjeng.

Ingvild har vært med i nettverket siden 01.09.20 (tilhører HR-nettverket)

Jeg har vært medlem i Leonda fra starten og er meget godt fornøyd. Leonda er HR nettverket for deg som liker og har interesse for HR og ledelse. Det jeg får ut av nettverket er bla. interessante gjester, relevante og spennende temaer og en erfaringsdeling som er veldig nyttig. Anne- Lise viser stor innsikt i HR- faget og er en dyktig kommunikator. Jeg kan sterkt anbefale Leonda.

Eirik har vært med i nettverket siden 01.09.20 (tilhører HR-nettverket)

L&D-NETTVERKET

Dette er nettverket er for deg som jobber med læring og utvikling i en virksomhet. Her diskuterer vi alt fra onboarding til læringsdesign, lederutvikling og strategisk kompetansestyring, pluss mye, mye mer. Hvis du er nysgjerrig på hva som er typiske temaer på nettverksmøtene, kan du ta en titt på dette her.

L&D-nettverket møtes en onsdag i måneden fra kl. 14:00 – 15:30 på digital plattform (Teams). Det er ingen møteplikt, men du får selvsagt mer ut av nettverket om du blir med på medlemsmøtene. Det er ofte en faglig presentasjon fra en i nettverket på medlemsmøtene. Denne blir tatt opp på video og lagt ut i en egen medlemsportal, der du også kan få tilgang til presentasjonsmateriell og fagstoff fra tidligere møter.

Det er vanligvis 15-20 deltakere på hvert nettverksmøte, og vi kan by på god stemning, høyt engasjement og en fantastisk delingskultur. Dette er arenaen for deg som ønsker å bidra til å løfte andre, samtidig som du får ta del i verdifullt innhold og inspirasjon fra andre som jobber med det samme som deg.

Vi arrangerer også 2-3 fysiske treff gjennom året, dette sammen med deltakerne i HR-nettverket. Du kan lese mer om felles nettverksmøter her.

Referanser fra L&D-nettverket

Veldig lærerik arena for utveksling av erfaringer, «best practices» og suksess historier relatert til kompetanse og opplæring, men også for deling av gjenkjennbare utfordringer og nyttige «lessons learned». God balanse mellom mini-kurs, foredrag fra både interne og eksterne aktører og åpne diskusjoner/ workshops om konkrete og relevante temaer.

Å ha ansvaret for kompetanseutvikling og opplæring i en organisasjon kan føles ensomt og krevende. Nettverket tilbyr et inkluderende felleskap hvor vi som har lignende oppgaver kan både lære, dele og få støtte innen et spennende fagfelt i stor utvikling.

Chantal har vært med i nettverket siden 01.09.20 (tilhører L&D-nettverket)

Anne Lise leder en stor gjeng med både HR folk, og de som er litt mer tunet inn mot lederutvikling og utvikling generelt. Da jeg kom inn i denne gruppen telte vi rundt 70 personer, så det er en stor gjeng, og vi har som regel tilbud om møter minst to ganger i måneden. Selv har jeg jobbet med lederutvikling/organisasjonsutvikling i 15 år, men dette har for meg vært en kjempefin gjeng å bli kjent med. Masse dyktige folk som deler av sin erfaring. Det hagler med tips og triks, og spesielt muligheten en får til å ha små diskusjoner med de andre i gruppa, setter jeg spesielt stor pris på. I tillegg inviteres det inn både interne og eksterne eksperter på ulike fagområder, så her får en absolutt alt!

En liten investering, men en stor gevinst ift. utbytte. Hvis du jobber med HR, så bør du absolutt bli medlem. Anbefales på det sterkeste!

Kjartan har vært med i nettverket siden 01.05.21 (tilhører L&D-nettverket)

NYE NETTVERK
I 2023

Fant du ikke et nettverk som passer for deg? Vi kommer til å åpne et eller to nye HR-nettverk i 2023. Kanskje det nye nettverket blir din favoritt?

Hvilket nettverk ønsker du deg?
Liker du best fysiske eller digitale møter? Jobber du med rekruttering, lederutvikling eller organisasjonsutvikling? Eller ville du kanskje hatt et helt eget nettverk for deg som er ny i HR-rollen?

Du kan være med å påvirke fremtiden

Klikk på linken nedenfor og stem på din favoritt, så er du med å bestemme hvilke nettverk som blir tilgjengelig hos Leonda fra 2023